Yin Yoga i Malmö (2)


Yoga är betydligt mer än stretching, men eftersom detta är det första man oftast kommer i kontakt med så blir det detta man förknippar det med. Detta är inte helt fel att börja med. Om man är stel och orörlig blir det svårt att försjunka in i den mer andliga delen av Yoga. Inom Yin Yoga börjar man med kroppen. Man går sedan vidare till andningen. Tillsist har vi sedan sinnet. Vi lugnar kroppen för att lugna andningen för att lugna sinnet.
Här i Malmö är Yin Yoga ofta förknippat med Malmö Wing Tsun Skola. Yin Yogan är här en del av den övriga träningen. Yin Yoga är oftast förknippat med Paul Grilley. Han är en stor profil som gjort mycket för förståelsen av olika rörelsers fördelar och begränsningar. Det är via Paul Grilley som själva namnet Yin Yoga blivit känt. Han i sin tur har blivit undervisad av Pauli Zink vilket är mästare i Pek Kwar (apstilen). Sigung Paulis benämning är Yin och Yang Yoga. Vad Paul Grilley gjorde var att bryta ut en del av den kinesiska yogan och utforska denna. Detta har han gjort bra. Så bra att fenomenet Yin Yoga nu blivit känt i hela världen.
Här på Malmö Wing Tsun Skola tränar vi Kung Fu. Så vi är redan kopplade till den gamla kinesiska traditionen av träning. Därför förekommer betydligt fler varianter och träningsmetoder än vad som oftast förekommer inom modern Yin Yoga. Den klassiska benämningen på denna form av träning är ”Ji Ben Gong”. Vilket oftast benämns som grundträning. Sammansättningen i sig självt betyder böja-skruva-träning. För oss här på Malmö Wing Tsun Skola passar det utmärkt att bryta ut den del av Kung Fu traditionen som Paul Grilley kallar Yin Yoga. På många av de andra träningspassen ligger det stora fokuset på rörelse och dynamik. Motsatsen till detta blir här Yin Yogan som fokuserar på stillhet och avslappning.