Yin Style Baguazhang


Föredetta stormästaren Xie Peiqi

En skärande punkt

Baguazhang seminariet våren 2011

Sifu Fredrik Regn är åter igen på Malmö Wing Tsun Skola och undervisar hela helgen i Yin StyleBaguazhang. Efter ett lättsamt föredrag om Baguazhangs historia och tradition ville han se hur det hade gått med “Lejon Bagua Svep”. Det var detta som fokus legat runt under vårterminen. Det är också den del av lejonbagua som man traditionellt börjar med.

Bagua Kung Fu Malmö
Lejon Bagua Skärande Punkt

Efter detta var det så dags att börja med första temat för helgen vilket var “Lejon Bagua Skärande Punkt”. Här spänner man handen på ett speciellt sätt så att knogarna blir mer skärande. Känslan förklarade Fredrik ska vara som att rispa med en glasbit eller dylikt. Det blir med denna teknik stor kraft med en liten träffyta.

Fredrik gick här igenom första varianten av detta slag. En kombination av en kraftfull blockering uppåt samtidigt som själva skärslaget går neråt. Detta gjordes bara en kort stund. Fredrik ville här snabbt gå in på några enkla användningsområde för denna teknik så att alla deltagarna fick en ide om hur den fungerar och ska kännas. Med stor entusias gick Fredrik runt och rättade till alla. De deltagare som är med på ett Yin Bagua seminarie får alltid massor av personlig undervisning med sig hem.

Efter lite applikationsträning gick man tillbaks till “Lejon Bagua Skärande Punkt”. Man hade nu lite nya referenser. Slagmitzar plockades fram och nu var det dags att lära sig att träffa hårt. Inom “Lejon Bagua Skärande Punkt” händer det väldigt lite med själva armen. Det som däremot ska vara i rörelse är midja, bröstkorg och rygg. Det som gör Baguazhang till en intern kampsport är att tanken måste vara med i varje rörelse. Huvudet, tanken och kroppen är med i hela rörelsen. Detta ger enorm kraft och stabilitet.

Nästa utmaning var att göra “Lejon Bagua Skärande Punkt” med steg. Första steget inom YinBaguazhang är zik-zak steget. Det är inte helt lätt att sätta samman de olika riktningarna på kraft som utspelar sig inom Baguans tekniker. Detta är en utmaning och är lätt förvirrande i början. Efter ett tag känns det naturligt och något nytt har byggts in i kroppen som vanliga människor inte har eller är medvetna om.

Bagua kung fu malmö
Lejon Bagua Inåt Skärande

Vi hade nu kommit till det andra slaget i familjen skärande. Namnet på denna teknik är “LejonBagua Inåt Skärande”. Här har man nu stor rörelse i bröstkorgen. Armarna går ut samtidigt som bröstkorgen öppnas. Här stänger man sedan snabbt igen bröstkorgen och slaget går inåt i höjd med solarplexus. Denna teknik tränades nu i samband med fyrkantssteget. Även här blev det lite förtydligande hur tekniken används och fungerar med några enkla applikationer. En slagande block mot armen och sedan anfall med båda händerna mot motståndarens midjeparti. Sedan mer “Lejon Bagua Inåt Skärande”. Tekniken används först och främst mot attacker som kommer mot en.

Många nya muskler används som man ofta inte är van vid. Det blir helt klart träningsvärk efter denna träning. Effekten av Baguazhang är att man blir stark på ställen som andra människor inte är det. Bagua tränas först för att hålla sig stark och frisk. På andra plats kommer sedan självförsvar. På tredje plats kommer sedan att det ska se snyggt ut för bland annat uppvisning.

Lejon Bagua stående i positioner

Efter lunchen kom man in på nästa karakteristiska träningsmetod för Baguazhang. Man kallar detta på engelska för “standing”. Inom Yin Style Baguazhang har man speciella positioner vilket man arbetar i. Man står helt stilla i dessa positionerna. Ingenting syns på utsidan. Det som däremot är hela grejen med den här övningen är att allting händer på insidan. Man kontraherar olika muskelgrupper mot varandra. Även detta är en enormt jobbig övning vilket ger en speciell form av styrka. Varje djur har sina speciella ställningar.

Eftersom det är Lejonbagua vi undervisar och tränar här på Malmö Wing Tsun Skola så var det dessa positioner som gjordes. Sifu Fredrik gick runt och rättade till alla detaljer. Efter en stunds stående med fokus på vissa detaljer är det skönt att få slappna av och skaka loss.

Lejon Bagua Stampande Stoppspark

Efter de stående positionerna körde Sifu Fredrik några olika sparktekniker för att lösa upp stelheten i benen. Detta var kombinationer med drag och spark. Först en framåtspark och sedan en sidospark. Inom Yin Bagua så tillhör sparkarna djuret apa. Den teknik man här fokuserade på var “Stampande Stoppspark” och sedan Stampande Böjande”. Vi känner igen detta som knäattack eller rundspark.

Lejon Bagua Cirkelgång

För att få rätt känsla vid cirkelgången fick alla utövare gå i trappan upp till träningslokalen. När man går ska kroppen gömmas bak undan. Vikten av stegen ska vara bakåt. Alla utövare fick först koncentrera sig på stegen. Antalet steg för en cirkel ska aldrig överskrida åtta. Sedan lades till första lejonpositionen vilket man gick i konstant i sjutton minuter.

Utöver enskilda slagtekniker, stående positioner, och cirkelgång har man inom Yin Style Bagua formträning. Här kopplar man samman olika former av slag.

Yin Baguazhangs struktur 

För den oinvigde kan det kännas lite förvirrande med Yin Style Baguazhang. I texten ovan pratas det om skärande slag. Hur många slag finns det? Systemet är uppbyggt kring åtta stycken djur. Det första man börjar med är Lejon. Här lär man sig att använda sin kraft från midjan och ut. Inom varje djur finns det sedan åtta stycken tekniker eller attacker. Man kan även kalla det aspekter av kraft och rörelse. Vi har här sextifyra aspeker av rörelser. Lejon Bagua Skärande är en av dessa sextifyra aspekter. Är då detta allt? Varje aspekt i det här fallet “Bagua Skärande” har sedan tre varianter.

Tags: