Wushu – spjut


Här en spjutrutin utförd av Sun Xiao Mei under China Wushu Internationals 2011.