Wudang Baguazhang


Här ett nytt klipp med min kollega Sifu Otachar, från Prag. Nästa gång vi ser honom här på Malmö Wing Tsun Skola är i samband med te ceremoni workshoppen 14-16 september. Han kommer här att undervisa i Wudang Qigong.