Wing Tsun Sweden – Next Level


0075

Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer att förändras

 

Teknologin och samhället har förändrats mycket sedan kampsporten Wing Tsun en gång i tiden skapades. Människan idag, här i Sverige, lever väldigt långt ifrån de förhållandena vilket Wing Tsun en gång utvecklades i. Det blir då relevant att fråga oss vad som skiljer då från nu. Här i väst har vi ökat vår välfärd enormt vilket gjort att vi har skaffat oss en mängd maskiner vilket förenklar våra liv. Vi behöver inte varje morgon gå ut och hugga ved för att ha värme i huset. Vi behöver inte bära vatten för att laga mat. Vi behöver inte längre fodra djur, mocka, mjölka, arbeta hårt ute i ett risfält för att kunna äta. Vi transporterar oss lätt via bil, tåg, buss och cykel. Förenklat kan vi säga att vi inte behöver vara lika fysiska längre för att överleva. Om vi förr i tiden överbelastade vår kropp är det idag så att vi i stället överbelastar oss mentalt. Det moderna samhället ställer stora krav på teoretisk och social kunskaper vilket i sig själv ändras i snabb takt. Vi bombarderas inte längre med tunga saker att bära utan av miljontals små intryck som ska bearbetas.


Den traditionella Wing Tsun träningen utgick från de förhållande som rådde då. Livet var hårt och fysiskt och ofta var det även ont om mat. Man ville därför ha ett träningssystem som fungerade under dessa förhållande. Inte mycket tid lades på styrketräning och kondition då de flesta redan hade ett fysiskt tungt arbete. Efter arbetet var man fysiskt trött så man ville ha ett system där man inte behövde slösa för mycket energi. Inom Wing Tsun växte det fram en metod vilket inte byggde på fysisk överlägsenhet utan på struktur. Genom att tänka sina armar som olika vinklar vilket skar bort motståndarens attacker tillika kraft behövde man själv inte slösa någon energi. Här hade man nu ett system där man med minsta möjliga kraft kunde besegra en större kraft. Detta utvecklades inte över en natt och med tiden blev denna form av träning allt mer sofistikerad fram tills våra dagar.

 

Påståendet ovan är inte hela sanningen om stilens utveckling utan mer en aspekt av den som kan vara värd att fundera över. Frågan vi kan ställa oss här är hur relevant stilens utformning är för oss idag. Om du tillhör den kategori av människor som fortfarande arbetar hårt fysiskt hela dagen behöver du inte ifrågasätta stilens träningsmetod något nämnvärt. Efter en hård arbetsdag kan det vara främjande att ha något stillsamt vilket inte belastar kroppen för mycket. Du lär dig ett effektivt självförsvar vilket inte tömmer dig på energi och ger dig skador vilket gör att du kan fortsätta arbeta dagen efter. Vinkelsystemet och tekniken att inte använda mer kraft än nödvändigt kan du även använda när du arbetar och minskar slitaget på din kropp. Din livssituation är kanske inte lika hårt som förr men inte allt för avlägset den traditionella

 

Med teknikens snabba framsteg blir dessa fysiska jobb allt färre och inom en snar framtid kommer de att försvinna helt. Detta innebär att för de flesta av oss har vi en helt annan liv än ovan beskrivet. Flera av stilens utgångspunkter har försvunnit helt eller minskat. Vissa av utgångspunkterna har även slagit om till det motsatta. Vissa av utgångspunkterna är samma och vissa av dem mer relevanta än tidigare. Det är dags att belysa några av dessa.

 

Inom stilen proklameras det ofta att man inte behöver använda någon kraft för att Wing Tsun ska vara effektivt. Ser vi till den traditionella situationen ser vi att detta inte är helt korrekt. Traditionellt försökte man minimera den kraft man använde för att besegra en motståndare med större kraft. Det innebar inte att man inte behövde någon kraft alls. Den andra viktiga aspekten är att alla på denna tid arbetade fysiskt. Detta innebär att de redan hade en viss form av fysisk styrka och kondition. Så för att stilen skulle vara effektiv så krävdes det den styrka man fick av sitt dagliga arbete samt den styrka och teknik man fick av träningen. Hur blir det nu om vi tar bort det hårda fysiska arbetet från vår vardag. Då har vi endast den styrka och kondition som vi får under träningen. Vi ser här snabbt att den stillasittande människan saknar den grundläggande styrkan vilket man förr tog för givet. Här måste man inse att det måste till någon form av förändring. Om vi i nutid klamrar oss fast vid gamla träningsrutiner och tror att vi ska få samma resultat som innan lurar vi oss själva. Om vi glömmer att se till vår livsstil i det hela och bara fokusera på stilen och träningen i sig självt missar vi denna grundläggande förutsättning. Vi behöver här förändra våra träningsrutiner så att de inkluderar de aspekter som vi förlorat i och med vår nya livsstil.

 

Träning likt Wing Tsun har aldrig varit mer aktuell än nu. Med en allt mer stillasittande livsstil behöver vi träning vilket aktiverar en mängd olika delar av vårt väsen. Den moderna livsstilen har fokus på mental kunskap och det gör att vi inte prioriterar vår kropp. Samhället ställer krav på mental prestation och då blir det detta vi först och främst måste prioritera. Detta betyder nu inte att det är hälsosamt eller det bästa för oss som enskild individ. Efter en full dag på jobbet eller i skolan måste vi nu själva ta insiativet att ta hand om vår kropp. Till skillnad från förr är vi oftast nu inte fysiskt trötta utan mentalt överbelastade. Detta är raka motsatsen till vad som förr var praxis. Även mentalt har nu den grundläggande tanken vilket Wing Tsun utvecklades ändrats. Framför oss kan vi se utövare från förr sitta och diskutera olika teknikers funktion. Stilar och system sattes ihop. Former skapades och förädlades. Allt i en värld där kroppen var trött och den mentala understimulansen var ett faktum. Detta är få förunnat idag. Många kommer till träningen mentalt dränerade och det sista de vill ha är ännu mer mental stimuli. Även här måste man inse att det behövs någon form av förändring. Det traditionella sättet var att spara på fysiska rörelser och besegra motståndaren genom att vara mer sofistikerad. Det är inte lätt att vara sofistikerad om man mentalt är helt slut. Man behöver här återställa den mentala balansen innan man kan utvecklas.

 

När nu det mentala prioriteras så mycket mer än det fysiska i vårt samhälle är det inte konstigt att hjärnan lär sig snabbt och kroppen lär sig långsamt. Förr i tiden var det svårt att komma åt kunskap om kampsport. Kunskapen i sig var av stort värde. Över lag var det ont om kunskap om olika stilar och tekniker. Tillika arbetade man med sin kropp vilket gjorde att man kunde använda sin kropp bättre förr än nu. Hantverkarens kunskap satt i kroppen. Fingerfärdighet och koordination bara fanns där på grund av tusentals timmar av arbete. Idag kan vi på kort tid samla stora mängder av information om diverse stilars historia, tekniker och principer. Däremot har vi en stillasittande kropp som i stort sett inte har någon som helst fysisk kunskap. Åter igen ser vi här att den moderna människans livsstil är nästan precis tvärt om från den traditionella livsstilen. Om frustrationen förr var att man inte kom vidare med sin träning på grund av bristande information är det idag mer sannolikt att frustrationen har att göra med att kroppen inte gör som man vill. Vi kan snabbt förstå vad som ska tränas men kroppen gör ändå fel. Så förr kunde vår kropp snabbt snappa upp vad som skulle göras men man visste inte vad man skulle träna på. Idag vet vi för mycket och blir frustrerade för att vi inte klarar av att göra de enklaste kombinationer. Vi känner oss dumma. Vi ser även här att det behövs göras andra prioriteringar vad gällande våra träningsrutiner nu än förr.

 

Detta innebär att vi behöver ha träningsrutiner som prioriterar mer rörelse och mindre statiska mentala moment. De fysiska kraven behöver sänkas ner till den nivå där dagens kroppar klarar av att starta och därefter höja nivån utefter. I den inledande fasen behövs det också enklare träningsmoment vilket inte kräver allt för avancerad koordination En viktig faktor för framtiden kommer säkerligen att vara att ha någon form av metod vilket riktar det mentala fokuset till kroppen.

 

Ovan är några viktiga aspekter att fundera över inför framtidens Wing Tsun utveckling. Inom Wing Tsun Sweden är denna omformning redan i full gång. Mest påtagligt för de flesta är de olika fysiska kampspel som införts så som tigerns spel, tranans spel, grepp spelet, slag spelet, och blockeringsspelet. Här har vi nu snabba enkla träningsmetoder vilket börjar träna rörelse, koordination och logik på ett helt annat sätt än innan. När det gäller den fysiska styrkan har vi sedan djurens gång vilket ger oss den rätta styrkan och spännsten som vi behöver. Redan har många uttalat sig positivt till den nya träningen. I skrivandets stund är där redan en rad med nya träningsmetoder som håller på att utvecklas.

 

Text: Sifu Henrik Nilsson