Wing Tsun mästar seminarie 18-19 februari


kul i fem

Årets första Wing Tsun seminarie blir 18-19 februari på Malmö Wing Tsun Skola. Denna helg är för alla Wing Tsun utövare med 10:e elevgraden och högre. Under dessa två dagar kommer vi att fokusera på Chi Sao sektionerna. Där kommer att bli en övergripande del om hur alla sektioner sitter samman. Andra delen blir träning i sina respektive sektioner beroende på vilken mästargrad man håller på med. Som sedvanligt startar vi varje dag klockan 10.00. Vill inte sätta någon sluttid under dessa dagar. Detta beroende på att vi måste hålla på tills vi är klara med respektive tema. Dagarna får ringla sig fram. De som behöver lämna får göra detta efter eget behov.

www.wing-tsun.se