Wing Tsun Head and Tail Staff


Det är lunch här på Malmö Wing Tsun Skola. Har nu suttit och förhandlat med försäkringsbolaget. Förmiddagen ägnades som vanligt åt privatlektioner. Eftersom vi bara har några få nya stavar är det många nu under förmiddagen som traktat efter dessa. Många är det som nu i sommar vill stå utomhus och träna på de olika Mandalasen. 

Varför kallar jag då stavformen för Mandala. Ett mandala är ju ett mönster som man använder inom bl.a. Yoga och Bhuddism. Jag kallar detta för Mandala eftersom det är det dessa former är. Man får en form vilket man sedan kan röra sig fritt inom. Dessa former är till för att förstå hur vi rör oss i det tredimensionella rummet. En form blir här ett sätt att förstå och röra sig. När man behärska denna skepnad eller form går man vidare till nästa. Proceduren blir här likadan. När vi nu behärskar form två lika bra som form ett sätter man ihop dessa till en ny form. Så här byggs det på. Kan ni då gissa hur många sådana här former det finns inom formen? Svaret är givetvis alltid 108.
Ett mandala är till för att hjälpa oss att förstå inte bara enkla självklara fenomen utan svåra och för många obegripliga stora kordinatoriska mönster. För en som inte tränar är redan första formen svår att hålla reda på. Kroppen klarar inte av att förstå eller se denna form. För varje ny form som läggs till blir skepnaden av mönstret allt mer komplext. Den otränade kommer inte att förstå och sinnet kollapsar och ger upp. Däremot för den som tränar blir varje ny form en ny spännande utmaning för att gå djupare och djupare in i sin förståelse att röra sig i det tredimensionella rummet. I stället för att sinnet kollapsar växer vår kunskap om oss själva och omvärlden runt omkring oss.