Weng Chun – sex och en halv punkt


Teorin om sex och en halv punkt i Budo Internationals.

http://www.budointernationalvideo.com/images/revistas/usa64.pdf