Weng Chun – Saam Baai Fut


Första formen i Weng Chun  är Saam Baai Fut! Så som jag fått det beskrivet för mig är detta ena halvan av grunden för Weng Chun. Den andra halvan är Fa Kuen vilket har större och mer kraftfulla rörelser. Om man ska ge sig på en likhet med Wing Tsun så är Saam Baai Fut det samma som Siu Nim Tao, Chun Kiu och Biu Tze. Kollar ni riktigt noga så ser ni att arsenalen av tekniker är samma. Sifu Andreas Hoffmann har sin prägel på detta system. Han har väldigt mycket kroppsdynamik inblandat i sin Weng Chun. När man gämför detta med med mer traditionella kinesiska versioner så ser man att de är mer raka och liknar Wing Tsun betydligt mer.
I den här andra videon av Saam Baai Fut så ser vi att dynamiken är där men den är betydligt mindre. I andra versioner från Kina ser vi att dynamiken ibland är ännu mindre. Sifu Andreas har förklarat detta med att det handlar om olika förståelsenivåer av formen. Nybörjare har mindre dynamik än mer avancerade utövare. Själv tror jag att detta är en modern attityd. Traditionellt så tror jag att Weng Chun såg ut mer som andra stilar i området och dessa var mindre dynamiska. Varför skulle annars avancerade kinesiska mästare göra formen utan stor dynamik? För utövandet av formen har detta ingen som helst betydelse. Det viktigaste är vad formen har för information till oss.
Namnet Saam Baai Fat betyder ” be tre gånger till Buddha”, och vi stöter på detta namn i tredje sektionen av Siu Nim Tao. Det är här vi har grundteknikerna för Chi Sao. Det är utifrån dessa tekniker vi sedan bygger upp all vår känselträning i Wing Tsun. Utan denna förståelse av känsel så kan vi inte applicera Wing Tsun rätt. Detta gör Saam Baai Fat formen ytterst intressant.

http://www.wing-tsun.se/wengchun_historia.html