Vad är fel på den nya Tai Chi skolan


av: kung-fu.se
Örjan Lindén

(2005)
Vad är fel på Malmös nya Tai Chi-skola?

Ny Tai Chi-skola i stan 

Torsdagen den 1:a september var det invigning för Malmö Tai Chi Skola. Sifu Henrik och Sisuk Jonas höll i undervisningen, som satte igång med ett kort historieteoretiskt föredrag om Tai Chi och därefter följde praktiska övningar.


Push Hands är en viktig ingrediens anser man.

 

Sifu Henrik berättade om stilen Yang inom Tai Chi och förklarade att den Yang-stil man kommer att undervisa i på Malmö Tai Chi Skola tillhör den ”gamla” skolan. Sifu Henrik betonade att den inte är en del av den nyare skolan som växt fram efter kulturrevolutionen i Kina. Den ”gamla” Yang-stilen man praktiserar på Malmö Tai Chi Skola är densamma som ligger till grund för en del andra kampkonstformer. Grandmaster Brian Jones, boende i England, står som grandmaster för Malmö Tai Chi skola. Detta är därmed en av de saker som Malmö Tai Chi Skola är mycket stolt över. Grandmaster Brian Jones har stor erfarenhet av inte bara Tai Chi utan även Escrima och Wing Tsun.

Grandmaster Brian Jones har en speciell pedagogik i vilken man växlar aspekt medan undervisningen pågår. Denna pedagogik tänker man använda sig av även på Malmö Tai Chi Skola. Det innebär, berättar Sifu Henrik, att man kontinuerligt låter eleven växla mellan form, push hands och självförsvar. På så sätt blir inte formen enkom en samling schematiserade rörelser, utan den blir ett lexikon menar Sifu Henrik.


Formens rörelser överförs till ”Push Hands”.

 

”Formen i sig har inget självändamål, utan det är vad formen berättar för oss, som är det viktiga”.

På många andra Tai Chi-skolor, berättar Henrik, får eleverna öva form utan att verkligen känna, se och därmed verkligen förstå vad teknikerna i formen ska användas till. Med grandmaster Brian Jones pedagogik förstår eleven teknikerna och kan utvecklas mycket snabbare. Dessutom kommer man lägga in Qi Gong och Xingyi i undervisningen för att skapa ett bredare spektrum. Xingyi är rak och aggressiv, Qi Gong är läkande och hälsofrämjande och båda dessa kompletterar Tai Chi.


Tai Chi är ett system som till stor del baseras på känsel, likt Wing Chuns ”chi sao”.

fotnot 30 sep 2005: efterföljande torsdag var det närmare 20 elever i klassen, vilket inte är illa med tanke på att skolan då hade existerat i endast en vecka! 

fotnot 1 okt 2005: obs! Jonas och Henrik, som nämns i artikeln har inget med författandet av densamma att göra.

fotnot 1 okt 2005: Stycket ”Därför blir undervisningen mer kung fu-mässig än hos många andra skolor.” avser Tai Chi-skolor och inte övriga skolor inom Kung Fu.
Det går undan ibland på Malmö Tai Chi Skola.

I Grandmaster Brian Jones anda, betonar man kamp- och självförsvarsaspekten. Det tänker man göra på Malmö Tai Chi skola också. Därför blir undervisningen mer kung fu-mässig än hos många andra skolor. Men det är viktigt att förstå att Tai Chi inte bara är kamp. I utövandet av Tai Chi-träning erhåller man, tack vare systemets uttryck, många andra fördelar gällande kroppshållning, avslappning och meditation. I det gamla Kina fungerade därför Tai Chi lika bra i freds- som i krigstid.När grandmaster Brian Jones startade sin skola i London på 60-talet debiterade han 2 pund per elev när det var klasslektion, en avgift som lades i donationsskålen i lokalen. Avgiften är densamma nu, år 2005. Kanske tycker man att det är billigt idag att träna i Grandmaster Brians klass, men en sann lärare inom andlig utveckling har inga personliga ekonomiska vinstintressen som främsta anledning att undervisa. På Malmö Tai Chi-skola inför man samma betalningssystem och lägger priset på 20 kronor. Därigenom har man inga medlems-, månads- eller terminsavgifter på Malmö Tai Chi Skola, utan man betalar när man tränar – och när man har lust att träna så tränar man.


På Malmö Tai Chi Skola betonar man självförsvarsaspekten, varför en aggressiv angripare ska kunna bemötas lika fullt effektivt som inom andra självförsvarssystem. Denna aspekt förknippas oftast inte med Tai Chi.

 

”På så sätt slipper eleverna pressen att de måste utnyttja ‘den betalda medlemsavgiften’. Mycket i livet kan hindra en från att vara med på alla pass – familj, barn, jobbet, influensan, plugget etc. Till Malmö Tai Chi Skola går eleven när det passar han eller henne och så betalar man enkom för det man tränar. Man kan hoppa in i träningen vilken torsdag som helst, utan att känna att man har halkat efter. Det är så vi försöker jobba i Kung-fu.se!”

Malmö Tai Chi Skola förser eleverna med instrumenten för självförsvar, en holistisk syn och ett betalningssystem som passar för såväl de som bara kan träna sporadiskt, som för de som kan träna ofta och regelbundet. I vimlet av Tai Chi-skolor, som florerar på marknaden i annonser, på Internet och på posters över hela stan, ska det ska bli spännande att se hur denna friska fläkt till ny Tai Chi-skola kanske kan bidra med ett nytt synsätt gällande inte bara överlägsna träningsinstrument utan även det sätt man hanterar frågan om ersättning och betalning!

Man kan lätt tro att det är nåt fel eller fusk, när en Tai Chi-skola debiterar endast 20 kronor per lektion. Vad är då felet med den nya skolan i Malmö? Inget, såvida man inte anser en sann lärare inom andlig utveckling bör ha stora personliga ekonomiska vinstintressen som främsta anledning att undervisa.


Eleverna på Malmö Tai Chi Skola är en brokig skara, som består av olika åldrar, olika förutsättningar och olika intressen. En del är intresserade av gymnastik medan andra vill lära sig självförsvar.

 

av: kung-fu.se
Örjan Lindén