Sveriges första Kung Fu Tempelträdgård


tempeltradgard

I samarbete med Gatukontoret i Malmö kommer Malmö Wing Tsun Skola att påbörja arbetet med Sveriges första tempelträdgård. Tempeltraditionen med att odla all sin egen mat är lång och stor i Asien, i synnerhet i Kina. Kung Fu mästarna satt inne med kunskapen om hur man odlade samt kunskapen om hur sambanden mellan växter och djur fungerade. Detta delade de med sig till alla som behövde. Kung Fu mästarna var även kunniga inom läkekonst och de behövde även här kunna odla alla de medicinala växter de använde. Traditionen fördes sedan även vidare av rika familjer vilket hade fantastiska trädgårdar. Olika familjer blev experter på specifika odlingsmetoder. Ett exempel på detta är mullbärsträden och dess larv vilket blev silkestråd. Tempelträdgårdarna var utformade så att mycket lite tid behövdes för att sköta dem så att där fanns gott om tid till meditation och utbildning. Variationen och mångfalden i en tempelträdgård ger en unik stämning vilket alla människor gillar. Det är därför rätt miljö för meditation och begrundande. Något som var lite av meningen med tempelträdgårdarna. I samband med byggandet av denna trädgård kommer vi att ha undervisning i alla de moment som ingår. Redan nu är det många som visat stort intresse av att vara delaktiga samt lära sig mer. Snart kommer det upp datum om när första träffen kommer att vara. Här är alla intresserade att kunna deltaga. I samband med denna första träff kommer Sifu Henrik att ha föreläsning om sambanden mellan Tempelträggårdarna och Permakultur.