Som en frustande tjur…


av: kung-fu.se
Henrik Nilsson
(2005)
 

Som en frustande tjur…

… rör sig Wing Tsun Scandinavia framåt!
Två helger i rad har det nu varit full aktivitet på både sidor om sundet. Den 12 mars var det instruktörsseminarium på huvudkvarteret inne i Köpenhamn, tillika den 13 mars var det också teknikerseminarium. Fyra till fem gånger om året arrangerar Wing Tsun Scandinavia instruktörsträffar där det gås igenom detaljer, träningsprinciper, graderingsprogram, former osv. Detta för att alla ska få tillgång till senaste nytt. Den här gången hade där gjorts lite uppgraderingar vad beträffande första formen Siu-Nim-Tao. Dai-Sifu Allan Jensen valde därför denna gång att ha en stor och detaljerad genomgång av denna.

Första halvtimmen av denna dags genomgång startade Dai-Sifu med att förklara hur hela Wing Tsun systemet är uppbyggt. Former, motton och träningsmetoder är alla olika delar av systemet och ibland rörs dessa ihop och missförstånd uppstår. Det viktigaste i systemet är de underliggande koncept som är själva hjärtat av Wing Tsun. Vad man här inte får glömma är att ide inte är detsamma som måste. Därför har vi ett system som är mångfaldigt och många olika tolkningar kan göras. Runt dessa viktiga koncept ligger det klassiska systemet med dess former: Siu-Nim-Tao, Chum-Kiu, Biu-Tze, Muk-Yang-Chong-Fa, Luk-Dim-Boon-Gwun och Bart-Cham-Dao. Utanför detta har vi sedan de olika träningsmetoderna: Dan-Chi, Poon-Sao, Chi-Sao, Lat-Sao, Lap-Kuen, Chi-Gerk, Chi-Gwun o.sv. Det är också här i detta yttre skikt vi finner kedjeslagsträning, fotarbetsträning, mitz-träning och applikationsträning. Många gör misstaget och tror att det är här ute i detta skikt man diskuterar Wing Tsun. När-Dai-Sifu nu har startat en omvälvande förändring i tänkandet vad gällande systemet kommer det sannerligen att bli skarpare än aldrig förr. Denna genomgång var nyttig för alla att höra och detta i sin tur minskar fel vid undervisning av systemet.

På söndasgen fortsatte helgen med ännu mer träning. I samband med instruktörsseminariumen läggs även avancerad träning för tekniker. Detta då många kommer från hela Skandinavien för att lära sig nya saker. I samband med dessa samlingar träffar man alltid tränare och kollegor som man inte har haft någon kontakt med på länge och detta leder ofta till nya tankar och ideér. En av skillnaderna mellan Danmark och Sverige är storleken och form på land. Danmark är ganska litet och kompakt men med en massa vatten emellan öarna. Sverige däremot är alldeles för långt och smalt för att fungera optimalt. Det gör att när svenskarna väl träffas så har de mycket att prata om.

Tillgång till rätt information är en av de saker som Dai-Sifu Allan månar om. Policyn är att alla klubbar ska ha tillgång till all information. Därför är det viktigt att dessa samlingar äger rum och hålls ganska frekvent. Mycket nya projekt för framtiden diskuterades på kvällen och det gör att det är roligt att vara med i Wing Tsun Alliance just nu. Mycket nyheter är på gång och jag lovar att komma med information så fort detaljerna klarnar lite mer.

Wing Tsun Scandinavias Sverigeavdelning

Helgen efter var det så dags att ha två dagar med gradering. Sista stora graderingen i slutet av förra terminen var så fullsatt att det nästan inte gick att träna. Förändringar till det bättre har gjorts och nu är det två dagar i stället för en. Även om en fördubbling gjorts så var det givetvis ändå på gränsen. Wing Tsun är en populär kampkonst. Alla var nöjda med denna förändring och Dai-Sifu tyckte detta kändes betydligt bättre. Han hade nu gott om tid för att träna och testa alla. Dai-Sifu var för övrigt nöjd med standarden.

Aldrig förr har standarden varit så hög inom Wing Tsun i Sverige som den är nu. Sakta men säkert har svenskarna klättrat högre och högre upp i graderna utan att göra något större väsen av sig. Dummyn som förr mer eller mindre bara hade funktionen av en prydnadssak är numera ett välanvänt träningsredskap. Även om Wing Tsun nått nya höjder känns det ändå som om detta bara är början till en ny era i Wing Tsun Scandinavias Sverige avdelning. Organisationen är kompakt som en cementfabrik nere i söder och kan därför nu så smått börja röra sig längre upp i landet. Många är det som ser fram emot detta. Tills vidare hålls det intensivträning en helg varje månad där alla intresserade kan komma och träna.

av: kung-fu.se
Sifu Henrik Nilsson

 


Dai-Sifu Allan Jensen undervisar 12:or på Malmö Wing Tsun Skola. 


Ibland är New York en trevlig stad.


Ibland är New York en mycket trevlig stad.


Joel Lee med dummy-formen.


Dai-Sifu Allan Jensen undervisar i poon-sau.


Siu Nium Tao på Malmö Wing Tsun Skola.