Saga och Minn visar självförsvar mot strypgrepp


Saga och Minn visar försvar mot strypgrepp. Detta och många andra självförsvarmetoder kan man komma och lära sig på Malmö Wing Tsun Skola.

www.wing-tsun.se