Midjan – Baguazhangs kraftkällamidja1

Baguazhang använder vi midjan för att slå omkull vår motståndare. Midjan är kroppens största kraftcenter och ifall vi kan lära oss att uttnyttja den blir det lättare för oss att slå så hårt som möjligt. Men hur går detta till?


Midjan är en speciell del av kroppen i och med att den är länken mellan två delar. Den sitter mellan regionen som involverar höften, bäckenet och de övre låren å ena sidan samt bröstkorgen, armarna, ryggen och axlarna å andra sidan. Att lära sig att använda midjan är därför egentligen att lära sig att använda kroppens nedre delar och kroppens övre delar samtidigt men i olika riktningar. Rent konkret: benen, höften och underlivet drar i en riktning samtidigt som bröstkorgen och armarna slår i en annan riktning.

bagua malmö

Vi spänner alltså kroppen i två riktningar och det är den spänningen som ger så mycket kraft i slaget. Tekniken påminner om Torsionstekniken i gamla romerska katapulter; man tvinnar ett rep åt olika håll så att kraften mångdubblas. När repet sedan släpps lös så slungas stenen iväg med en mångdubblad kraft. Den här tekniken, att spänna kroppen i två riktningar, återkommer hela tiden i Bagua. Vi ser det i hur vi skruvar underarmen åt ena hållet samtidigt som överarmen skruvas åt andra hållet. Resultatet är att armen blir ett knippe med muskler och senor som drar åt olika håll samtidigt vilket förstärker kraften i armen men det gör också att armens kraft roterar sig framåt, som en skruvande spiral, och det blir svårare för motståndaren att förhålla sig till den.

Kraften förändrar sig. Den byter. Den förändrar och förvandlar både sig själv och motståndaren.Baguazhang bygger ju som bekant på I Ching, förändringarnas bok. På ett superkonkret plan så kan det här innebära att vi ställer oss i en position där motståndaren är fångad i en sax. Bladen i saxen rör sig åt olika håll. Våra ben skapar ett tryck åt höger och våra armar skapar ett tryck åt vänster och mitt däremellan står motståndaren. Han faller över våra ben; han har ingenstans att ta vägen. Det är som att han är fångad i en kniptång.

På en lite mer raffinerad nivå så har vi en punkt mellan fot och hand där kraften utlöses, vare sig vi pratar om ett slag eller ett kast, och i den punkten, om vår teknik är korrekt, så är vår kraft mångdubblad. Den fortplantar sig sedan både uppåt och neråt i kroppen och märkligt nog så tappar den inte styrka ju längre den rör sig ut från centrum. Handens kraft mångdubblas. Fotens kraft mångdubblas. Midjan är absolut avgörande för att vi ska lära oss denna växelverkan som gör att vi får mer kraft. Samma process sker förvisso överallt samtidigt i kroppen på en Baguzahangutövare men midjan, som är vårt största kraftcentrum, är väldigt tacksam att använda för att vi enkelt ska kunna förstå denna kraftprincip; oavsett var i kroppen vi sedan väljer att titta på den tvinnade kraften som princip.

Midjan håller ihop jorden och himlen, Yin och Yang, fot och hand och höft och bröst. Den är människan där hon står mellan himlen och jorden. I nästan alla kampstilar pratar man hellre om höften och om vikten av att få med sig den i slagen än vad man pratar om just midjan men iBaguazhang fokuserar vi på midjan. Det är egentligen en självklar plats att börja på om man vill lära sig något om sin kropp men ändå kan det kännas det så konstigt när man ger sig i kast med midjan de där första träningspassen. Vi är ovana vid det. Vad betyder det för oss som människor att vi är så ovana vid att använda kroppens största kraftcentrum?

19765_292959693684_190275948684_3358173_1299229_n

Trösten är förstås att det blir lättare. Man lär sig att använda midjan och med tiden så kommer man se en utveckling. En dålig nyhet är tyvärr att man inte blir någon klassisk skönhet av att ha starka midjemuskler. Att bygga upp sin midja och därmed odla sina bilringar är kanske inte den rätta vägen mot Beach 2011 men, tja; Kung Fu handlar väl delvis om att sluta vara fåfäng?

Snygga människor kan inte slåss, sa alltid Xie Peiqi, Yin Style Baguazhangs förre stormästare.
Skämt åsido så skulle jag vilja avsluta med att citera utdrag ur en intervju på engelska med He Jinbao, systemets nuvarande mästare. I intervjun talar han just om midjan och användandet av midjan i Yin Style Baguazhang:

“The Lion,” says He,  “Is powerful and ferocious. Its power is a full body force. Its way of putting out force is to emphasize the waist. “

When speaking of Yin Style Bagua strikes in general, He Jinbao stresses that there are many different ways of practicing them. A comparative example being, “moving with” and “moving against.”  The former he displays by executing the chopping strike where his forward arm and waist move in the same direction. Then chopping with his rear arm, his arm and waist move in opposite directions. Though He is stationary while executing the strike, the wooden floor he stands upon can be felt shaking from eight feet away.  He JInbao explains further that, “Contained within the moving-with-force is also a moving-against-force, and that inside the moving-against-force exists moving-with-force.”  There are also, he says, “Horizontal and vertical force.”

“The third primary practice, strike training, “Is the basic or foundational method of developing power,” says He. Yin style bagua students are introduced to this practice with the ‘stationary drilling method’. As the name suggests these strikes are executed unaccompanied by footwork. ”This method”, says He, “Establishes the harmony between hand and waist.”

“Your waist must have twisting, whirling, turning, and moving.”

“During practice of the Qian trigram lion system, the fingertips will be at the center of the circle. The length of the outstretched arm and hand set the radius of the circle during turning and forms practice. In this way, the techniques used have a large range of motion and are able to control a large area, all using the strength of the waist. In a fighting situation, these would be classified as long range methods.”

“Yin style bagua circle turning is smooth and agile, even and flowing, natural and comfortable. When practicing, emphasis is placed on the following: The arms should “roll out, wrap back in, pull back away, and drill out.” The waist should “twist, whirl, walk, and turn.” The feet should “lift, fall, swing, and hook.” The waist being the director is stressed as the hands follow the turning of the waist, the feet follow the waist’s movement, the waist strikes and the waist removes. This art contains many technical skill movements, among them are “rubbing, filing, rolling, turning over, shrinking, small, flexible, soft, artful, et cetera.” Each technique has many ways to be used, and all are easily changed. The strength can have qualities of moving with and against, hardness and pliancy, roundness and fullness. The techniques of each of the eight animal systems can be used by themselves or mixed in with those of other animal systems. Although each animal system stands on its own as a complete system, there are opportunities for them to be intermixed.”

yinbaguasword
Stormäster He Jinbao

Text:
Sihing Ludvig Uhlbors

Malmö Wing Tsun Skola