Lat-Sao – en drill med fördelar


 

Lat sau är ett av de två avstånd vi använder oss av i Wing Tsun. Med uttrycket menas att vi har ingen kontakt med motståndaren. De två avstånden är alltså kontakt och icke kontakt. Men detta är den kinesiska tolkningen av lat sau. När vi tänker på lat sau(i Europa framför allt) tänker vi på den reflexdrill de flesta utövare någon gång har tränat på. Detta är en drill som är uppfunnen av GM Kernspecht i början av 80-talet.

Under 80-talet åkte GM Kernspecht till USA för att lära sig Jeet kune do (Bruce Lee´s egen kung fu stil) av Jesse Glover en av Bruce Lee första elever. Då tog han med sig deras pak-punch drillar. Då Jesse Glover var väldigt stark så passade detta Kernspecht bra då han själv var en gammal tyngdlyftare. När Kernspecht visade dessa kraftfulla attacker för Leung Ting, så enligt rykten ska GM Leung Ting ha varit tvungen att visa var ”skåpet ska stå” genom att klå upp GM Kernspecht för att visa att hans mjuka stil var överlägset den hårda stil som hade lärts av Jesse Glover. Om detta stämmer kan jag inte svara för, men jag har för mig att det är GM Kernspecht egna ord. Oavsätt om historien stämmer eller ej så behöll och utvecklade GM Kernspecht dessa drillar och överförde dessa så de passade Wing Tsun. Hans egen översättning av Lat sau är sparring.


Latsau-drill tränas i Langezellslottet i Tyskland. WT huvudkvarteret i Europa i många år.

Lat sau är alltså en drill som tränas i västerländsk Wing Tsun, vad jag vet så tränas den inte i exempelvis Hong Kong. Detta då den enligt Leung Ting inte följer chi sau principen klistra dig vid din motståndare om inte attacken träffar sitt mål (eftersom pak saun hela tiden dras tillbaka). För enligt klister principen så skulle pak saun följa med partnerns slagarm när den dras tillbaka. Detta är något av kritiken som har framförts, men faktum kvarstår att det är en nästan trettioårig drill som fortfarande tränas i de flesta WT skolor.

Där är enligt mig många fördelar med lat sau och dessa tänkte jag titta på nu. Drillen startar på det avstånd där din partner har tagit ett steg in mot dig och du själv möter med ett steg framåt (kontakt). Det innebär att här försöker man klistra sig med motståndarens ben. För att kunna känna vad övningspartnern har för intention med sina ben, om han försöker sparka, om skrevet är öppet eller om han försöker backa. Allt detta kan skenben mot skenben ge information om.

Övningen förutsätter att du har tyngden på bakre benet då du på så sätt direkt kan reagera och följa med exempelvis om din partner lyfter benet utan att behöva dela upp sparken i två moment, där det första momentet är att fördela vikten så att du kan stå på ett ben och därefter utdela en spark eller en blockering. Att stå med tyngden på det bakre benet ökar din snabbhet väsentligt. Avståndet gör att här finns inte tid till extra moment (läs fördelning av vikt). Vikt fördelningen gör också att din partner har svårare att läsa av dig när du gör en spark.

Jag har sett att nybörjaren har märkbart svårt att veta vilket avstånd han/hon ska ha när de tränar på det vanliga jibo steget(framåtsteget) d.v.s. avståndet mellan främre foten och bakre foten. En del står med för kort avstånd och blir ostabila, andra står med för långt avstånd och blir på så sätt orörliga. Lat sau övningen löser detta problem då här är du tvingad att hitta ditt exakta avstånd mellan fötterna annars klarar du inte övningen. Så drillen gör att eleven får ett bättre fotarbete.

När du har tränat ett tag på Wing Tsun så glömmer du att de flesta normala människor tycker det är obehagligt att någon störtar in och slår slag mot ansiktet på dem (jag vet att det låter konstigt, men såna människor finns faktiskt). Här är lat sau drillen ett bra instrument för att sakta vänja sig vid slag som kommer mot en.

Centrumlinjens teori blir i lat sau väldigt tydlig för utövaren. I drillen kan du på detta korta avstånd inte lämna centrumlinjen (läs gärna min artikel om centrumlinjen som finns i artikel arkivet) då det straffar sig omedelbart och centrumteorin blir lätt att förstå för eleven. Sträckreflexen från insidan tränas mycket i denna drill och det är lätt att förstå idén med att insidan (att din arm är på insidan av partnerns arm) är starkar än utsidan. Men också att få rätt på insidans dominans genom träna low elbow power. Basala teorier som på ett praktiskt sätt blir väldigt uppenbara så man slipper sitta och läsa tråkiga artiklar om teorier på nätet.

chi-gerk

När jag började träna lat sau så kommer jag fortfarande ihåg den känsla av lycka då jag försvarade mig mot ett slag fast jag inte var beredd på attacken. Då man i reflexdrillen till slut lägger hjärnan åt sidan och endast följer strukturen av övningen så kan du slippa använda dig av hjärnans långsamma beslutprocess. Detta fenomen brukar kallas framåttryck och används även i chi sau. De första attackerna i latsau är egentligen ”strukturkontrollerande” övningar för att kolla om du slår rätt med dina kedjeslag. Har du framåttryck, ligger slagen på centrumlinjen och är wu sau (skyddshanden) på rätt plats?

De fel du oftast gör är att där är tyngd på främre benet. Paksaun går ofta neråt vilket gör att när du ska slå ett slag med paken så är din arm på väg neråt och inte mot din partners ansiktet. Slagen går ofta rakt fram som man slår i formen men de måste gå uppåt annars kan din partner slå över din arm vilket gör att du blir träffad fast du har framåttryck. När någon gör en ”tempoväxling” och ökar hastigheten i paken eller i slaget så finns där ofta en tendens att spänna sig. Vid sidbytet tappar folk gärna koncentrationen och vilar lite. Alla dessa felexempel är saker du kan utnyttja för att träffa din motståndare, vilket gör att partnern måste skärpa till sin struktur.

En fördel är att du tidigt i din WT träning har möjlighet att ha full koll på hela din kropp, armar och ben måste vara beredda på bli attackerade samtidigt. En annan fördel som jag har märkt är att latsau bygger upp fighting spirit, vilket kan vara nog så viktigt.

Så om man tittar på vårens schema för workshops så kommer det finnas plats för mycket latsau träning och det tycker jag är en ypperligt bra idé.

Text: Sisuk Lars Olsson
Helsingborgs WT skola