Kung Fu Stockholm – Baji


Baji

Info

Baji (Bajiquan) är en kinesisk kampstil som innehåller både obeväpnad kamp och traditionella vapen. En specialitet är att ta sig nära motståndaren och använda armbågarna med explosiv kraft. Anfall och försvar separeras aldrig i baji, utan sker samtidigt. Bajins rörelser ser ofta enkla ut men den bakomliggande kroppsmekaniken är avancerad. Stilen är berömd för sin explosiva kraft på kort avstånd.

Vår huvudinstruktör Lü Baochun som bor i Finland kommer till Sverige ett antal gånger varje år. Vi reser också dit med jämna mellanrum. Man börjar med att träna stabilitet, avspändhet och explosivitet. Träningen består av form, enskilda tekniker, parövningar, applikationer samt sparring. Träningen passar alla åldrar

 

Träningsmetoder i Baji

Träningen börjar vanligtvis med hästställning (Ma bu) för att stärka benen och sinnet. Efter det kommer formträning och sedan annat.

1 Lilla formen (Xiao jia)
Den lilla formen  är i princip likadan i alla Baji-familjer. Målet är att först lära sig hur man rör sig och sedan hur man genererar “Baji-kraft”.

2 Stora formen (Da jia)
I den stora formen letar man efter ett kort ögonblick när man får kontakt med motståndaren för att överföra all kraft precis i det ögonblicket.
Här börjar också en systematisk härdningsprocess för att gradvis bli tuffare och tuffare och slutgiltigt inte behöva oroa sig så mycket för motståndarens slag.

3 Slag för långt avstånd (Piguaquan)
Detta (Pigua) är faktiskt en separat stil vars första form har överförts till Baji som ett kompliment. Stilens specialitet är att använda armar och händer som en piska och armbågarna som en yxa.

4 Kontrollerad sparring (Duijie)
Denna träning är för att förstå applikationerna i den stora formen. Den ena halvan är försvar och förmåga att absorbera kraft och den andra halvan är kraftgenerering och attacker.

5 Sex stora öppningar (Liu da kai)
Här lär man sig att bryta igenom motståndarens försvar och utnyttja detta för att attackera.

6 Åtta viktiga metoder (Ba da zhao)
Här tränar man användande av kraft i en riktig situation. Vid det här laget blir utövaren normalt en “indoor student”

7 Fri sparring (San shou)
Parvis sparring utan regler eller förutbestämda rörelser.

8 Vapenträning (Bingqi)

Sabel (Dao)
Svärd (Jian)
Käpp (Gun)
Långt spjut (Qiang)
Baji var vida berömt för långt spjut innan skjutvapen kom till Kina

 

Han Zhende visar stora formen i Loutan, Kina 2009