Kalari Payat


Kalari Payat

Den indiska antika kampkonsten

Kalari” betyder ”skola” eller ”arena”, medan ”Payat” betyder ”skicklighet”, ”träning” eller ”praktiserande”. Kalari payat betyder gemensamt ”förvärvad skicklighet”.

Kalari payat, är en antik indisk kampkonst som härstammar från södra Indien. Den sägs vara ursprung till de flesta andra former av kampkonst som t.ex. kung fu i Kina. (I filmen ”Troy” har koreograferna låtit sig inspireras av kalari payat. Dock betonas användningen av svärd i filmen, medan hopliterna troligtvis använde spjutet mer flitigt än svärdet.)
Buddistmunkar från Kina besökte skolorna i Indien och tog kunskaperna med sig hem. Detta lade grunden till kung fu, som säkerligen hade andra inspirationskällor också. Kung fu i sin tur inspirerade japanerna till utvecklandet av karate, aikido, samurajernas svärdsfäktning etc. Japanerna i sin tur inspirerade koreanerna.
 

Kalari payat nådde en blomstringsperiod under 1300- och 1400-talen då det fanns många mästare och utövare som var kända för sin mästerliga kampkunskaper. Under 1800-talet försökte britterna minska på utövandet av kalari payat. Än i dag talas det bland utövare om hur många brittiska soldater man kunde oskadliggöra, då det en gång begav sig, med ett visst vapen och en viss teknik. Efter självständighetsförklaringen från Storbrittanien kunde kalari payat åter igen finna utrymme för träning.

Kalari payat är en bred kampkonst. Den innehåller kampträning med bl.a. sparkar, slag, grepp, ledlåsningar, kast och slag mot speciellt känsliga punkter. Utövaren får också träna med olika slags vapen såsom svärd, spjut, stav, sköld etc.

 

 


Ett mycket speciellt vapen inom kalri payat är urumi, som närmast kan beskrivas som en vass metallpiska. Kamp med denna anordning lärs ut på en mycket hög nivå. När utövaren använder urumin så svingas den snabbt runt och kan med sina vassa kanter snabbt tillfoga dödliga skador på flera fiender. I sammandrabbningar med britterna kunde en urumianvändare oskadliggöra ett stort antal brittiska soldater, innan han själv stupade av skador från britternas skjutvapen.

Ett mycket speciellt vapen är urumi, som kan beskrivas som en slags vass metallpiska. Kamp med denna anordning lärs ut på en mycket hög nivå. När utövaren använder urumin så svingas den snabbt runt och kan med sina vassa kanter och tillfoga dödliga skador på flera fiender på kort tid.

Kalri payat innehåller inte bara metoder för att neutralisera sin fiende, utan även ayurvediskametoder för hälsa, för att kunna bota sig själv och sina elever. Här ingår bl.a. massage (uzhichil) med oljor av nervsystemet. En grand master tituleras ”Maha Guru”.