JKD Frigörelse kontra klassicism


för: kung-fu.se
Stefan Nikander

(2005)

Stefan Nikander, certifierad instruktör inom Jun Fan JKD, har skrivit en artikel om frigörelsen, genom kampkonst, från såväl sina egna negativa tankar som frigörelse från strävan efter att upprätthålla det tvungna. Den kan ses som en polemik mot dyrkan av statiskhet i kampkonstvärlden.

Niklander kommer under hösten 2005 hålla seminarium i JKD i Malmö.

Frigörelse
kontra klassicism

Det första man tänker på när man hör Bruce Lee är förstås en mästare i kampsport som flyger över filmduken och förgör sina motståndare obarmhärtigt med sina sparkar och slag. Visst, en mästare i Bruce Lee´s Jeet Kune Do är mycket kunnig i självförsvar, och att ha en komplett arsenal av olika stridstekniker är en väsentlig del av träningen.

Att Jeet Kune Do betraktas som en konstart och inte en sportgren likt Karate och Judo gör att träningen också antar en mera filosofiskt och spirituell form. Där man i idrott och sport förbereder sig för att fysiskt besegra sin motståndare, för att bli en mästare i sin idrottsgren, så är den enda motståndaren som ska besegras i Jun Fan JKD sig själv. Bruce Lee sade;

”Verktygen, dina naturliga vapen (dvs. alla tekniker som man lär sig i JFJKD) har ett dubbelt ändamål.”

Att förgöra motståndaren framför dig; eliminering av ting som står i vägen för fred, rättvisa och medmänsklighet.

Att förgöra dina egna impulser skapade av självförvarelseinstinkten.

Att förgöra allt som plågar ditt sinne. Inte att skada någon, men att övervinna din egen girighet, vrede och dumhet. Jeet Kune Do är riktat mot sig själv.

Den djupare meningen bakom Jun Fan JKD hittar vi alltså i dess filosofi. En av orsakerna varför Bruce Lee skapade JKD var att han ville frigöra alla sina träningskamrater från det beroende som alla traditionella stilar framkallar.

”En stil får aldrig betraktas som någon helig sanning vars lagar och principer aldrig kan ändras och brytas. Människan, den levande och skapande individen, är alltid viktigare än varje etablerad stil”

… sade han. Man kan inte utrycka kamp fullständigt, eller sig själv, om man är begränsad av en stil. I Jun Fan JKD använder man alla medel för att uppnå total effektivitet i kamp och livet.

Kort kan man säga att när man ”övar” Jun Fan JKD så är man begränsad av speciella tekniker (kampställning, fotarbete, sparkar, slag, kast, låsningar osv.), men när man ”utövar” Jun Fan JKD så är man inte begränsad av några tekniker.


Det första man tänker på när man hör Bruce Lee är förstås en mästare i kampsport som flyger över filmduken och förgör sina motståndare obarmhärtigt med sina sparkar och slag.


Man har ”ingen väg som väg, inga begränsningar som begränsning”.


Att Jeet Kune Do betraktas som en konstart och inte en sportgren likt Karate och Judo gör att träningen också antar en mera filosofiskt och spirituell form.

I Jun Fan JKD använder man alla medel för att uppnå total effektivitet i kamp och livet.

Man har ”ingen väg som väg, inga begränsningar som begränsning”. Detta betyder dock inte att man får göra vad man vill och kalla det JKD. Det måste fortfarande leva upp till de principer om effektivitet och enkelhet som Bruce Lee letade efter.

för: kung-fu.se
Stefan Nikander