Ingen Kung Fu på Johannesskolan


johannesskolan

Sitter här och funderar på hur jag ska förhålla mig till senaste informationen jag fått från Malmö Fritidskontor. Mailade dem och frågade om tisdagkvällen var ledig eftersom schemat visade så. De bekräftade att den var ledig. Jag fick ett kontrakt om att vi hade tillgång till lokalen. Vi kom dit och den användes av en annan förening. Vi fick gå hem igen. Jag mailade då Fritidskontoret igen. De bekräftade ännu en gång att lokalen var ledig och att tiden var vår. Glädjande över detta gjorde jag nu utskick, Vi filmade och berättade detta för alla medlemmar. Instruktörerna som ska vara där och arbeta fick besked att träning gäller. Igår fick jag så besked från Fritidskontoret att vi inte kan ha tiden. De har tyvärr gjort en miss. I mina ögon har de inte gjort en miss utan tre. Första missen när de inte kollat den andra föreningens ansökan. De har därför inte lagt in detta på schemat. När jag mailade och frågade kollade de inte upp detta. När jag kontaktade dem tredje gången kollade de fortfarande inte upp hur det låg till utan anklagade den andra föreningen att de var där utan tillstånd. Den stora missen blir här att de faktiskt lämnat ut ett kontrakt till mig. Detta bryter de nu utan förbehåll. Frågan är då varför Fritid Malmö lämnar ut ett kontrakt vilket ändå inte gäller som säkerhet. Det innebär att en förening egentligen inte har någon säkerhet alls vad gällande bokningar i Malmö Kommuns träningshallar. Det innebär i det här fallet att de kan anklaga en förening utan att ha fakta hur det ligger till. Detta känns inte särskilt tryggt för föreningarna i Malmö. Sedan kan jag fråga mig hur det egentligen ligger till. Hur kan jag veta att det inte är favorisering. Hur ska jag veta att den andra föreningen verkligen har gjort en ansökan? Det kanske bara är lättaste vägen ut för Fritid Malmö att bryta vårt kontrakt. Fritid Malmö behöver nu inte sitta med verkligheten vilket föreningen behöver. Föräldrar har betalat och planerat om sina schema för att barnen ska träna denna tisdag. Instruktörer är kontrakterade. Ska nu föreningen behöva bryta kontrakten med dessa eftersom Fritim Malmö har gjort en miss. Det blir en lång dag. Det gäller nu att hitta en annan lösning på vårt lokalbehov där vi nu inte behöver ha med Fritim Malmö att göra. Trevligt hade det varit om vi kunnat samarbeta med Fritid Malmö men det vågar vi inte. Det kostar oss för mycket pengar och är för osäkert.