Indisk träning – Mallakhamb


Här har vi enastående Indiska utövare av den gamla traditionen Mallakhamb. Det ligger en hel del övning bakom de här tricksen.