Hung Gar Kuen


Det har varit uppvisning i Birmingham. Många av de sydkinesiska stilarna var representerade. Hung Gar är en av de mer kända stilarna från södra Kina. Här en spännande form. Jag har sett många Hung Gar former i mitt liv i synnerhet i Hong Kong. Det spännande med denna uppvisning är att Sifu Jim inte har Sei Ping Ma ställning vilket är det vanliga inom Hung Gar. Han har här Hakka ställningen Yee Jee Kim Yang Ma. Jag undrar varför?