Fukien Feeding Crane Kung Fu


Inom Fukien White Crane traditionen finns det en mängd olika stilar. Jag har forskat mycket i denna tradition och jag kan ärligen säga att jag har ingen som helst överblick. Efterhand som jag gräver djupare kommer där allt fler skolor och familjer. Utöver detta har vi sedan mängder av stilar och traditioner som har sitt ursprung i White Crane men som senare blandats upp med andra stilar. Här har vi en variant av ”Feeding Crane”. Jag har hela tiden trott att San Zhin var grunden för alla White Crane skolorna men tydligen är det inte så. Eller så är San Zhin roten. Den ser bara inte lika ut för alla familjerna.