Fujian Yong Chun Bai He Quan


Som namnet låter kommer denna kampsport från Fujian provinsen i Södra Kina. Denna provins ligger nere i högra hörnet utmed kusten. Hjärtat för denna kampsport är i Yong Chun. Detta är byn där denna kampsport har sitt ursprung. Utifrån Yong Chun har denna stil sedan spridit sig till andra provinser. En av de mer kända platser denna stil kom till är Okinawa. Här har vi någon form av grund för stora delar av Karaten. Vi har här kata Zanshin som tydligt exempel. Inom Kina har denna kampsport spridit sig till andra provinser.
Fujian provinsen
Baihequan betyder ”vit trana knytnäve”. Karaktären är den av en vit trana. Tranan inom kinesisk tradition står för goda värderingar. Traditionellt kunde man inte bli antagen som elev om man inte var hederlig och uppförde sig hövlig mot andra människor. Inom traditionen var man därför noga med vilka elever man antog. Som många andra kinesiska kampsporter hade man därför inte stora grupper av elever utan en liten kärna av duktiga utövare.

Fujian Yong Chun Bai He Quan Wushuguan – White Crane temple

Idag finns fortfarande huvudskolan i Yong Chun. Här bedrivs träning i original versionen. Utanför tränas det sedan en mängd olika versioner av Baihequan. Dessa versioner har olika specifika karaktärsdarag som skiljer sig från originalet. Dessa versioner klassificeras ändå som Baihequan eftersom grunden inom dessa versioner är samma som originalet. Oftast är detta mer bara karaktärsdrag från olika mästare som en gång i tiden tränade originalversionen. Dessa mästare från tidigare generationer vördas lika högt som de mästare som bevarat originalet. Detta har bara gett Baihequan en större mångfald och ett större djup.

Gammalt foto med Bai He Quan mästare från Yong Chun

Yong Chun Baihequan har även blandats med andra kampsporter. Vi har här kända stilar som ”Trana och Tiger”. Denna kampsport går även under namnet Hung Gar. Här har man kombinerat styrkan från tigern och det graciösa från tranan. Ett annat system är ”De fem djuren” där ett av djuren är trana. Den mest kända kampsporten är nog ändå Wing Tsun vilket är en kombination av trana och räv. Vissa menar på att det är trana och orm och ytterligare andra menar på att det är trana och apa. Vi ser här att tranan har sin givna plats medan man dividerar om de andra. Tydligt blir det även här när vi ser till namnet. Wing Tsun / Wing Chun är det kantonesiska uttalet för Yong Chun.

Fujian Yong Chun Bai He Quan templets huvudvägg

Fujian Yong Chun Bai He Quan består av en mängd former. Man utgår alltid från den grundläggande formen San Zhin. Därefter finns det en mängd olika former som behandlar olika ämnen. Det finns även en hel del vapenformer. Många av dessa känner vi igen på Okinawa. Vi har de karakteristiska Sai svärden, de dubbla knivarna, triaden, stav, svärd och en mängd andra. Ser vi till mängden former så är Fujian Yong Chun Bai He Quan ett ganska stort system men med en stark karakteristisk bas som genomsyrar allt.

Yong Chun Bai He Quan träning för Master Li Gang i Hong Kong

Sifu Henrik