bild Förbättrat graderingssystem i Kung Fu


tjejgradering2015-maj

Det är inför denna nya termin som vi nu beslutat att förbättra graderingssystemet för barn och ungdomar.  Vi har under de senaste åren fått värdefull information från föräldrar och våra instruktörer har uppmärksammat saker som vi kan göra bättre. Det som kommer att ske är att vi nu kommer att införa mellangrader. Där är många saker som stör träningen under terminerna så som sjukdom, resor, samt andra evenemang. Detta sätter stress på instruktörerna vilket ska hinna med att undervisa alla tekniker tills nästa gradering. Många barn känner även de stress om de varit borta några gånger. När vi nu inför mellangrader hinner instruktörer och barn med mer träning på alla moment. Det är roligt och inspirerande med graderingar. Med mellangradering kan vi behålla strukturen att gradera varje termin. Barnen behöver inte vänta ett helt år med att gradera. Efter varje termin kan de se fram emot en gradering. Mellangraden innebär att de får ett streck på sitt bälte. Strukturen finns redan på blått och rött bälte men vi har inte visat detta med streck. Alla instruktörerna ser fram emot detta så att träningen kommer i fokus och inte bara de tekniska kraven.

www.wing-tsun.se