Chow Gar Southern Praying Mantis Kung Fu


Här förevisas Yul Sao. En av formerna i Chow Gar Southern praying mantis kung fu.