Chow Gar Southern Praying Mantis


Chow Gar Southern Praying Mantis har en hel del former, både med och utan vapen. På filmen en av de vapenlösa formerna Um Gen Sao. Chow Gar är inte ett system som fått stor spridning i världen likt Wing Tsun och Tai Chi. Störst spridning av Chow Gar finner vi i England och Australien. I England via Pau Whitrod och i Australien via Henry Su. Både dessa var elever till den numera döde stormästaren Ip Chui, från Hong Kong.