Chi Sao i omkörningsfilen


bruce lee and ip man chi sao

(Bruce Lee och Ip Man tränar Chi Sao)

The Last Shall be first
”Jag vet innan du vet när du kommer attackera mig.” Det påståendet gjorde GM Kernspecht till mig under det danska sommarlägret arrangerat av Dai Sifu Allan Jensen och Sifu/Master Lars.
Han menade att mitt kroppsspråk kunde ge honom signaler när en attack från min sida var påbörjade. Detta utan att jag själv visste om det. GM Kernspecht sa till mig att anfalla honom med en attack. När jag var fast i ett nacklås så kommer jag ihåg att jag tänkte nu anfaller jag. Då ska ni veta att det var ju jag som skulle anfalla först. Så min tanke om att anfalla var inte för att jag var fast i ett nacklås utan för att momentet innan hade han bett mig anfalla honom. Detta upprepade han 4-5 gånger på mig. Inte visste jag då att det var en demonstration från hans nya bok som vi det tillfället fortfarande inte hade kommit ut – The Last shall be first.

Kernspecht hävdar i sin bok att 1965 kom två tyska neurologer fram till att vissa impulser från hjärnan är upptäckbara i människan mellan en halv och upp till en sekund innan vi startar med att utföra själva rörelsen som exempelvis att kröka ett finger.

Detta dröjsmål mellan förberedelsen av att utföra en rörelse till att verkligen göra det ansåg en Amerikansk forskare inom hjärnforskningen vara en väldigt lång tid. Han kom fram till att människan är endast medveten om sin handling 0.2 sek innan själva handlingen utförs. Med andra ord så har det redan gått 0.3 sek innan människan blir medveten om att denna har bestämt sig för att göra en handling.

Om detta stämmer så betyder det att vår handling har påbörjats 0.3 sek före vi vet om det. Vad har då detta med Kung fu eller självförsvar att göra? Det är självklart intressant att kunna upptäcka att vår antagonist har förberett sig för ett anfall en sek eller åtminstone en halv sek innan själva anfallet kommer att ske.

Det är endast 0.2 sek innan själva attacken som antagonisten vet att han kommer slå ett slag, men hans hjärna och kropp har vetat detta 0.3 sek innan han vet det. För hans kropp har förberett sig genom att hormonerna har sänts till sina posteringar, kanonerna är utrullade, ammunitionen laddas och allting förbereds för avfyringsordern. Motorerna går på högvarv och musklerna förbereder sig för strid. Dessa miljontals bitar av information har fortfarande inte nått vår antagonist medvetande, men enligt Kernspecht så kan vi som försvarare med lite erfarenhet läsa denna ”öppna hemlighet” genom motståndarens kroppsspråk.

Är du inte förlamad av rädsla själv och litar på din intuition och kan läsa kroppsspråk samtidigt som du står förbered för kamp, så har du nu en god chans att vara snabbare än din motståndare. Då vi reagerar med en intränad reflex (ett slag). Enligt Kernspecht tidigare böcker (On single combat) så har alla människor en ofrånkomlig reaktionstid på 0.1 sek. Om vi sen lägger till 0.1 sek för själva utförande av slaget så är vi uppe i en försvarsattacks tid på 0.2 sek.

Den som attackerar har ingen reaktionstid, men han har en förberedelsetid på 0.5 sek som inte kan förkortas lägger man då till 0.1 sek som slaget tar så är vi uppe i en utförande tid på 0.6 sek.
De flesta menar att detta är fel och att en reaktion är alltid långsammare än en action. Men enligt GM Kernspecht så är detta räknat på när själva rörelsen är igångsatt. Han kom själv på sanning efter decennium av experiment och träning, då som han själv skriver i sin bok att mina opponenter (elever) ofta upplever att jag träffar dem med mitt slag precis när de har insett att de ska anfalla. Kernspecht menar att han omedvetet har upptäckt sina träningskamrater (elever)förberedelsetid för att utföra en attack ca 0.2 sek innan deras attack, detta gör att Kernspecht slag landar i samma stund som de ska starta deras slag.

Om dessa tider stämmer så skulle vår (försvararens) tid att landa ett slag vara 0.2 sek. Medan den framtida attackeraren behöver 0.6 sek. Om vi ser det på en tidslinje som börjar på – 5 tiondelar där själva förberedelsen startar hos den framtida antagonisten. – 3 tiondelar har försvararen reagerat och slagit antagonisten. På – 2 tiondelar vet antagonisten att hans kropp förbereder en attack, men då är han redan träffad av försvararens attack. Då kan man fråga sig; hur kan man påstå att det var självförsvar mot en angripare som inte vet om att han kommer anfalla mig? Den frågan lämnar jag till allas samvete.

Jag vet att detta är ganska kontroversiellt och alla köper inte denna forskning. Jag har inte tagit reda på hur dessa siffror har kommit fram utan bara redovisat boken. Däremot är jag övertygad om att Kernspecht lyckades gång på gång den dagen han visade mig om sina teorier på det danska sommarlägret.
Håll med om att där finns en viss fascination i att med en okulär känslighet reagera på motståndarens intention. En slags chi sau i omkörningsfilen på autobahn. Allt detta är faktiskt tillgängligt för oss genom att träna på ingångar (kiu sau) och lära sig tyda kroppsspråk. Det finns ett Taoistiskt utryck som säger att allt som är stort är litet i början, allt som är tungt är lätt i början. Att avsluta en konfrontation innan den blir farlig är sannerligen taoism i ett nötskal.

Sisuk Lars Olsson
Helsingborgs Wing Tsun skola