Bönsyrse Kung Fu


Ett av de system som utforskas på Malmö Wing Tsun Skola är det sydkinesiska bönsyrsesystemet. Ett märkligt men effektivt kampsystem. Alltid trevligt med filmer om detta.

www.wing-tsun.se