Alla dessa Kung Fu traditioner


Kung Fu som träningsform är känt över hela världen. Vad som däremot inte är lika känt är mångfalden av olika former av Kung Fu. Vissa stilar är enormt kända men flertalet är fortfarande helt okända för allmänheten. Många Kung Fu stilar är även okända även för de som är insatta i kinesisk kampkonst. Många är det som tränar Kung Fu i Sverige men de flesta tränar de stilar som är kända. Bruce Lee gjorde Wing Tsun känt. Tai Chi har blivit känt för egen maskin. Den tredje kända stilen är Shaolin. Dessa tre traditioner dominerar. Dessa stilar är kända beroende på mängden av filmer som spottats ut.

Så fort vi kommer utanför detta fält så blir det tyst. För den som är intresserad av en specifik Kung Fu stil utanför dessa har genast bry. Dessa stilar är inte representerade på de flesta orter och man måste resa för att hitta en skola. Har man inte möjlighet till detta får man helt enkelt träna de mer vanliga stilarna. Det är också betydligt svårare att hitta information om dessa andra traditioner. Om vi ser till denna situation så gör detta att många stilar inte har några elever eftersom ingen vet att de finns. Det är inte att intresset inte finns utan att vetskapen om stilen inte finns.

Här på Kung Fu Sweden har vi som projekt att synliggöra så många traditioner som möjligt. Detta är inte någon liten och lätt uppgift. Det är inte helt lätt att få hit olika mästare. Med ”inte lätt” menas här att det kostar en hel del att ta hit mästare. Det behöver också tränas massor för att komma in i en tradition och förstå den.

Här på Kung Fu Sweden har vi en del Kung Fu projekt rullande vid sidan om den vanliga träningen. Detta är stilar som vi håller på att lära oss men som vi ännu inte undervisar i. Tyvärr blev nya templet här i Malmö för litet. Även om vi byggt detta gigantiska center så räcker det inte till för att kunna hålla träningspass i alla de stilar som vi vill. Denna begränsning gör att vi endast undervisar i de populäraste stilarna just nu, men vi arbetar på att lösa detta problem.

Det som är prioriterat just nu är ”projekt plommonblomman”. För utomstående säger detta namn inte så mycket. För de som känner till sydkinesisk kampsport är detta däremot väldigt bekant. Alla de stora Kung Fu organisationerna i Sverige kommer från denna tradition. Det är helt enkelt den sydkinesiska kamptraditionens vagga. De stilar som vi just nu håller på med är Chow Gar (Praying Mantis), Yong Chun Baihequan (Wing Chun Whitecrane), och Chi Sim Weng Chun. Alla dessa tre stilar är stora och intressanta kamptraditioner som tar åratal att behärska till fullo.

Vi har under de senaste åren besökt olika mästare inom dessa traditioner samt bjudit in dessa till Malmö. Detta har lett till att vi nu börjar förstå och ha koll på dessa stora traditioner. Detta inte sagt att vi på något sätt sitter inne med stor kompetens. Vi arbetar på sakta men säkert med det vi har. Vi är en lite skara som arbetar med detta. Är ni intresserade av att vara med är det bara att höra av er. Är vi många som håller på är det lättare och betydligt billigare att bjuda in våra mästare.

Text: Sifu Henrik Nilsson