Vill du ha Kung Fu som yrke?


Många av mina kollegor åker världen runt
och undervisar i den stil de bemästrat.

De har lagt tusentals timmar på att lära sig sin stil. Därför är det nu inte mer än normalt att de börjar undervisar andra. Så är vår Kung Fu tradition.

Man äger inte Kung Fu. Man bara lånar den en kort stund för att sedan lämna den vidare till nästa generation – Grandmaster Brian Jones

Det här med att vara högst upp i en stils hierarki
kan vara väldigt lönsamt.

Om man är lite om sig och kring sig kan man tjäna bra med pengar. Kung Fu kan bli ens yrke. Detta är en dröm för många och en verklighet för några få. Är man duktig på Kung Fu, är trevlig, och har förmågan att inspirera andra kan man lyckas. Detta är fullt möjligt för de flesta som har ambitionen. Alla vill givetvis inte ha sin hobby som yrke men många vill.

För många är detta bara något som existerar i drömmarna.

Det är inte helt lätt att ta sig förbi alla de hinder som verkligheten utsätter oss för. Man tvivlar eftersom man inte vet hur man ska gå till väga. Man har svårt att se lönsamheten i det gentemot vanliga konventionella yrken. Det finns inte någon gymnasieutbildning som heter Kung Fu. Går man på lärarutbildningen finns inte här Kung Fu som ämne. Kung Fu är utanför den traditionella bilden. Detta gör att vi inte har en färdig mall här i Sverige för hur man ska bli Kung Fu mästare.

Rädslan av att inte göra som man alltid gjort förr är stor.

Denna förstör för varje ny generation. De äldre har en bild av hur samhället ser ut och hur det ska fungera. Därför kommer de att vilja styra in oss i detta system. Inget illa menat i sig. De har erfarenhet av hur de själv lyckades en gång i tiden och vill nu förmedla denna succé. Tyvärr gör detta att allting stagnerar inom sig självt. Inga nya yrken skapas. Fungerar då samhället så här enkelspårat. Nej det gör det inte. Hela tiden tillkommer nya begär och nya utvecklingsmöjligheter vilket gör att nya yrkesgrupper tillkommer och andra försvinner.

Möjligheterna finns inte i det som redan existerar,
utan där det ännu inte existerar något.

Kung Fu som yrke har inte i tidigare generationer funnits som yrkesgrupp eftersom Kung Fu inte existerade i Sverige. Kung Fu är en relativt ny företeelse gentemot många andra saker. Nu existerar det och därför finns där stora möjligheter. Om någon berättat för mig  1990 att alla ska gå runt med en liten minilåda. Man kan prata med andra i den, fotografera med den, skriva med den, och ha hela världens information i den, skulle man betraktat detta som en dröm. Idag känner vi nästan inte till någon annan verklighet. Vår generation skiljer sig från tidigare generationer.

Fler Kung Fu lärare fler Kung Fu elever

Om det är många som undervisar i Kung Fu finns det fler elever. Många tror att det finns ett begränsat antal elever som man tävlar om. Ibland är detta sant men oftast inte. Om många är engagerade i någonting drar detta med sig ännu fler eftersom det är här energin ligger. En dynamisk och duktig utövare inspirerar andra. Olika instruktörer attraherar olika kundgrupper. Vi är alla olika och det gör att olika instruktörer kan arbeta sida vid sida. Bilindustrin har för längesedan sett fördelarna med att ha alla bilfirmor på samma gata.

Den gigantiska fördelen med att arbeta med Kung Fu
är att det finns så otroligt mycket Kung Fu.

Olika Kung Fu stilar gillas olika av olika människor. Om Kung Fu hade varit enkelspårig och bara haft kapacitet att attrahera en viss kundgrupp hade det varit svårt att ha en ekonomisk succe´. Nu är det inte så. Mångfalden är stor och variationen av övningar enorm. Kung Fu har något för alla såvida man inte envisas med att begränsa sig. Det innebär att om man har viljan är det bara att sätta igång.

Hur startar man?

Kung Fu Sweden finns till för att hjälpa dig . Vi sitter inne med erfarenheten av att driva Kung Fu verksamhet på alla nivåer. Vi undervisar i Kung Fu stilarna du gillar och behöver. Vi arrangerar instruktörsutbilningar och workshops för alla behov. Det är bara att komma och vara med. Redan nu har vi rullande instruktörsträning varje lördag. Kostar det något? Nej

Vill du veta mer så var inte rädd att kontakta oss. Vi finns till hands.
kungfu.sweden@gmail.com

www.wing-tsun.se